ஆலய உள் சந்நிதிக்கான சிற்பக்கல்கள் இந்தியாவிலிருந்து அனுப்பப்பட்டுள்ளது

விநாயகர் மற்றும் துர்க்கை சந்நிகள் இந்தியாவில் கருங்கல்லில் செதுக்கப்பட்டு சென்ற வாரம் (06.11.21) இல் கப்பலில் சென்னையிலிருந்து ஒஸ்லோவிற்கு அனுப்பிவைகப்பட்டுள்ள‌து. இவை மார்கழி கடைசியில் ஓஸ்லோ வந்தடையும். இந்தியாவிலிருந்து சிற்பிகளை இங்கு வரவழைப்பதற்கான விசா கோரும் நடவடிக்கைகள் மெற்கொள்ளப்படுகிண்றது என்பதை அடியவர்களுக்கு அறியத்தருகிறோம்.