புதிய ஆலய கட்டடத்தை பார்வையிட ஒழுங்குகள் செய்யப்பட்டுள்ளது

புதிய ஆலய கட்டடத்தை பார்வையிட அடியவர்களுக்கு ஒழுங்குகள் செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை மிக மகிழ்ச்சியுடன் அறியத்தருகிறோம். பார்வையிட வர விரும்பும் ஒவ்வொருவரும் கீழேயுள்ள இணைப்பை அழுத்தி முன்கூட்டியே பதிவு செய்யவும்.

COVID19 காரணமாக வரும் அடியவர்களின் பெயர், தொலைபேசி மற்றும் வருகை தரும் நேரத்தை தாங்கள் முன் கூட்டியே பதிவு செய்ய வேண்டும் என தாழ்மையுடன் வேண்டுகிறோம்.

நேரத்தை பதிவு செய்யுங்கள்

முக்கிய குறிப்பு: ஆலயம் Ammerud இல்தான் நடைபெறுகிறது என்பதை இங்கு குறிப்பிட விரும்புகிறோம்.

இங்கனம்
ஆலய கட்டடக்குழு, ஆலய நிர்வாகம்

 

Dear devotees

We are pleased to announse that  you can now view the new temple building at Karen Platous vei 4., 0988 Oslo. Please follow the  link to choose the day you wish to visit. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefnRET7hFTKoWGxDbBYFQ0ciEo4PHdD3XAvEovXgqX0lpUQw/viewform 

NB. Daily temple activities are held in Ammerud. We hope that we can move the deities to the new temple in second quarter 2022